Spring naar inhoud
Voorstel kon op gestemd worden

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Riet langs Waterlinie

Voorgesteld tijdens de schouw
13 april 2023
Gemeente Haarlemmermeer | 22 jun. 2023, 09:49

Het plantvak langs de Waterlinie is met de inspectie slecht beoordeeld. De aanwezige slechte beplanting wordt de komende 4 jaar verwijderd. Daarna wordt het groen rond de sloot beheerd als kruidenrijk gras en dus 1 keer per jaar gemaaid. Vanwege de beperkte ruimte zijn andere bomen of struiken niet mogelijk direct bij de sloot. Als je stemt op dit voorstel, komt dit hoger op de lijst te staan met voorstellen die de gemeente uitvoert in de komende jaren.

Het riet weghalen, want het veroorzaakt overlast.

 


Locatie: 'Waterlinie'

Reageer op dit voorstel

| 5 juli 2023 21:20

De huidige situatie is dramatisch. Het riet overwoekert alle andere struiken. De straat ziet er verpaupert uit.
Verwijderen van beplanting en riet is urgent.
Ons inziens zijn bomen geen enkel probleem. Graag overleg hierover.
Uw voorstel om gras te zaaien en 1x per jaar te maaien doet afbreuk aan het door de gemeente nagestreefde doel van
biodiversiteit.Wij streven biodiversiteit wel degelijk na en verwachten van de gemeente dat zij zonder meer bij haar eigen streven de daad bij het voegt.

Reageren


| 6 juli 2023 21:24

Fijn dat de aanpak va de Waterlinie staat gerankt. Uw voorstel echter is ondanks vele verzoek toch incompleet. Buurtparticipatie ter vervolmaking heeft eerder tot prima resultaten ter plaatse geleid. Bewoners aan de Waterlinie-Oost zijn geënquêteerd over ideeën rond de groenvoorziening en er is anoniem draagvlak voor een gezamenlijke uitwerking van plannen.

Reageren


| 4 juli 2023 18:07

Stem tegen . Gewoon laten zoals het is, er broeden diverse vogels in. Met name waterhoentjes die toch al niet zo rijk vertegenwoordigd zijn

Reageren
| 5 juli 2023 21:23

Beste, Dit is wel erg fatalistisch.| 4 juli 2023 18:12

vergroenen is volgens mij geen groen weghalen. En wie heeft er overlast van riet in een sloot?

Reageren
| 5 juli 2023 21:25

Beste, rij eens langs deze plek en zie hoe het riet de weg en parkeerplaatsen overwoekert.Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren