Spring naar inhoud

Gebiedsadviseur Irma van Os zet zich in voor groener Vijfhuizen

Gepubliceerd op 4 juli 2023

Als gebiedsadviseur bij de gemeente onderhoudt Irma van Os het netwerk met de wijken en dorpen in de omgeving. Ze is een verbindende factor tussen bewoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en de gemeente. Ze is enthousiast over GroenerVijfhuizenHet kan groener in Vijfhuizen en benadrukt het belang van de proef voor het dorp.  

 

Vijfhuizen is een hartstikke mooi dorp 

“En het is geweldig dat we deze proef daar kunnen doen", aldus Irma van Os. "Vijfhuizen heeft een heel actieve dorpsvereniging met verschillende themagroepen. Er is een groep bewoners die zich bezighoudt met biodiversiteit, dus meer verschillende dieren en planten. Vanuit die groep was er de wens om het dorp te vergroenen. Om hieraan gehoor te geven en tegelijkertijd het online stemmen in Haarlemmermeer uit te proberen, hebben we deze twee aan elkaar gekoppeld in overleg met de Vereniging Dorp Vijfhuizen." 

 

De proef begon met een gezamenlijke schouw door het dorp 

De deelnemers waaronder ook leden van de dorpsvereniging en de gemeente, doorkruisten samen het hele dorp. Ze gingen op zoek naar de mogelijkheden om het groener te maken. Dit zorgde voor een frisse blik en nieuwe ideeën. "Door gezamenlijk door het dorp te lopen, kijk je met andere ogen naar je omgeving. Je ziet ineens kansen om het nog groener te maken", legt Irma van Os uit. "Ik merk dat mensen door de schouw enthousiast werden.” De dorpsvereniging deed voorstellen, de gemeente controleerde deze op haalbaarheid en stelde waar nodig alternatieven voor. 

 

Bewonersparticipatie is steeds belangrijker 

“Het is een goede manier om bewoners te betrekken. Een website is voor veel mensen een handige manier om te stemmen, omdat ze rustig vanuit huis de voorstellen kunnen bekijken. Daarnaast geven we tijdens een aantal uren de mogelijkheid in het dorpshuis om te stemmen, voor degenen die minder ervaring hebben met een laptop.” 

 

Het vergroenen van Vijfhuizen is ook een lange termijnplan 

Het is niet alleen een proef op korte termijn. Irma van Os legt uit: "We hebben nu opgehaald wat de bewoners van Vijfhuizen willen. Wat leeft er wat groen betreft in het dorp? Dit is een begin. Het komt er nu op aan wat we allemaal kunnen uitvoeren. We kijken naar de mogelijkheden en stap voor stap werken we aan een groenere toekomst voor Vijfhuizen." Met de huidige stemronde in volle gang, is er al veel belangstelling en betrokkenheid van de bewoners. 

 

Irma is ruim drie jaar gebiedsadviseur bij de gemeente 

Ze doet dat werk voor Vijfhuizen, maar ook voor bijvoorbeeld Cruquius, Zwaanshoek, bedrijventerrein de Liede en de wijken Bornholm en Floriande in Hoofddorp. “Ik onderhoud het netwerk met de wijken en de dorpen. Hoe ik mijn werk kan samenvatten? Zie mij als de ‘linking pin’ tussen de bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen en gemeente. Als mensen vragen hebben, dan begeleiden wij ze. Want de gemeente Haarlemmermeer is best groot. Het moeten dan wel vragen of wensen zijn van een bredere groep.”  

 

Het kan gaan om allerlei onderwerpen 

Aan de ene kant gaat het vaak om groen, heel veel verkeer, maar ook parkeren. Irma van Os: “Een voorbeeld is het Liniepad waar veel scooters en brommers rijden, dat is niet de bedoeling. Dan ga ik na of er handhavend kan worden opgetreden. Op weer een andere plek merken bewoners dat er in hun wijk wordt geparkeerd door vakantiegangers die de bus naar Schiphol pakken. Dat gaat ten koste van de bewoners die dan geen parkeerplek meer hebben. “Dan kijk ik of er eventueel een blauwe zone kan komen. Je hebt ook heel veel sociale thema’s, zoals de sociale samenhang in de wijken. En thema’s als eenzaamheid, veiligheid en overlast waarmee je bezig bent. Het gaat bij mijn werk om uiteenlopende onderwerpen.”

Woudweg in Vijfhuizen

Foto: Woudweg in Vijfhuizen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren